Székesfehérvári SZC

Hunyadi Mátyás
Technikum

8000 Székesfehérvár, Várkörút 35.
Tel.: 06-70-1986-321

Akikre büszkék vagyunk

Bencze László
festő- és grafikusművész,
(Székesfehérvár, 1907. január 28. - Budapest, 1992. február 14.)

 

1925-1928: Iparművészeti Iskola; 1928-1930: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Benkhard Ágost. 1938: a Szinyei Társaság Tavaszi Szalonjának díja; 1952: Kossuth-díj; 1954: a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság állami kitüntetése; 1955: a Munka Érdemrend arany fokozata. 1930-ban abbahagyta tanulmányait, Dudaron telepedett le, ahol 1934-ig dolgozott. 1939-ig Szadán, Dudaron, Budapesten, 1939-1945 között Füleken élt. Itt az Iparmuvek Rt. gyárában fajátéktervező és üzemvezető volt. 1945-től Budapesten, 1967-től Csopakon és a fővárosban élt és alkotott. 1948-tól 1957-ig a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanított. Kritikái, elméleti írásai is megjelentek különböző napilapokban, folyóiratokban. Kötete: Frans Hals, Budapest, 1963. Figurális műveket alkotott. Festett táj- és városképeket, de fő témája a magánnyal küzdő, ebből kitörni vágyó ember volt. Jellegzetesek könyöklő nőalakjai, töprengő figurái, önarcképei. Az 1930-1940-es években alkotott műveire a szociális érzékenység, a periférián élők ábrázolása jellemző. Festményei színvilága, az expresszív festésmód Van Gogh hatását mutatják. Ekkor készült rajzai a háború és a gyár témakörében születtek, a falusi, városi szegények életét örökítették meg. A 40-es évek második felében festett képek sötét színvilágúak, monumentális hatásúak, festésmódjuk hasonló a korábbi művekhez. Az ábrázolt alakok tömbszerűek, súlyos formákból épülnek. Az 1950-es évek elején oldottabb festésű, szocialista realista, idilli zsánerképeket alkotott. Az 1960-as évek elején visszatért a 40-es évek végén született festmények stílusához. A 70-es évektől a konstruktív képszerkesztés, a tér és a tömeg kapcsolata foglalkoztatta. Alkotásait mozaikra emlékeztető festésmód, a kontúrok és a szerkezeti elemek hangsúlyozása jellemezte.

bencze
Vásárban
technika: vegyes technika-karton, kép mérete: 30x50

gereblyes

Gereblyés László
költő, műfordító
(Csákberény, 1904. márc. 30. – Balatonfüred, 1968. okt. 18.)

 

FeIsőkereskedelmi isk.-i érettségit tett Székesfehérvárott (1922).
1923–1932 között a bp.-i Magy. Ált. Takarékpénztárban volt tisztviselő.
Az illegális KMP-nek 1924-től tagja. 1929–1930-ban szerkesztette a Forrás c. folyóiratot. 1932-ben elbocsátották, rendőri felügyelet alá került, textilmunkásként dolgozott. 1938-ban Párizsba ment, 1940-ben beállt a francia hadseregbe, majd német fogságba esett. A felszabadulás után a Szabadság c. lap munkatársa, később a Nagyvilág szerkesztője. 1959–1962 között a párizsi Magyar Intézet igazgatója, majd ismét a Nagyvilág szerkesztője és a magyar Pen Club főtitkára. József Attila-díjat kapott 1956-ban és 1967-ben.

Művei: Testvéreim (v.) Bp. 1925. – Nehogy engedj. (v.) Bp. 1937. – Egyenes út. (v.) Bp. 1951. – Így volt. Riportok. Bp. 1959. – Még tovább. (v.) Bp. 1964. – Bolond Istók. (v.) Bp. 1969. – Ezerarcú világ. (Műfordítások.) Bp. 1971.

kuczka

Kuczka Péter
költő-író
(Székesfehérvár, 1923. március 1. – 1999. december 8.)

 

Kuczka Péter 1923. március 1-jén született Székesfehérváron. 1941-ben érettségizett, 1945-ben gazdasági szaktanári képesítést szerzett. 1941–1948 között különböző vállalatok tisztviselőjeként, könyvelőjeként dolgozott. 1945-től író, újságíró, szerkesztő. Első verseskötete 1949-ben jelent meg, amelyért Baumgarten-díjat kapott. 1945–1956 között szakszervezeti és pártfunkciókat töltött be, egy ideig az Írószövetség titkára volt. Munkatársa volt az Irodalmi Újságnak. 1953 nyarán, Nagy Imre reformprogramjának közzététele után több írótársával ő is vidékre utazott a párt felhívására, hogy tapasztalatokat gyűjtsön az előző években elkövetett politikai hibák következményeiről. Útjának eredménye a Nyírségi napló című költeménye, amelyben megrázó képet rajzolt a parasztság elnyomorodásáról, kiszolgáltatottságáról. Bár írását túlzottan pesszimista hangvétele miatt támadások érték, az író 1954-ben Kossuth-díjat kapott. A kommunista reformellenzék mérsékeltebb szárnyához tartozott. 1955 tavaszától új irodalmi folyóirat megindítását kezdeményezte: az Életképek főszerkesztője lett. A folyóirat első számának megjelenését a forradalom kitörése akadályozta meg. 1956. október 22-én este le akarta beszélni a fiatalokat a másnapra tervezett tüntetésről, 23-án csatlakozott ahhoz az írószövetségi küldöttséghez, mely a kormánytól a tüntetés engedélyezését kérte. Tagja lett a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának, s a szervezet képviseletében kezdeményezte a Hazafias Népfront Belgrád rakparti épületében a Nemzeti Bizottság megalakítását, amely napokkal később az Országos Nemzeti Bizottság nevet vette fel. Tervük az volt, hogy az 1945 utáni helyi politikai szerveződések mintájára kiépítik a nemzeti bizottságok hálózatát. Az Életképek szerkesztőségében többek között az ő részvételével készítették elő a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsának november 21-i megalakulását. A Hírlapkiadó Vállalat december 30-án felfüggesztette az Életképek megjelenési engedélyét, Kuczka Péternek és a többi munkatársnak pedig felmondott. Az irodalmi életbe nem engedték visszatérni. A Kádár-korszakban nem jelent meg verseskötete. 1958-tól a Képcsarnok Vállalat, 1968-tól az Országos Idegenforgalmi Tanács alkalmazásában állt. 1976-tól a Móra Ferenc Könyvkiadó szerkesztője. A hetvenes évek elejétől a tudományos-fantasztikus irodalom hazai meghonosítója lett. Szerkesztette a Galaktika című folyóiratot, a Kozmosz fantasztikus könyveket és más sorozatokat.

miklostamas

Miklós Tamás

 

Az AIDA32 és az EVEREST nevű számítógépes diagnosztikai programok fejlesztője.

A nemzetközi sikert elért programozó többek közt a szoftverkészítés és az álláskeresés nehézségeiről, a hazai informatikai oktatásról, s a közeljövő technológiai trendjeiről beszélgetett az ORIGO internetes portál vendégszobájában.

http://www.origo.hu/vendegszoba/techbazis/20041109miklos.html

totbalazs2

Tóth Balázs
válogatott labdarúgó

 

Jelenleg a Puskás FC labdarúgója.

dr. Gálicz Tibor
c. főiskolai docens

 

Gálicz Tibor 1936-ban Csákváron született. Az általános (elemi) iskolát szülőfalujában, illetve Székesfehérváron végezte. A Hunyadi Mátyás Közgazdasági Technikumban érettségizett 1954-ben. Ebben az évben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen könyvvitelből 2., gazdasági matematikából 5. helyezést ért el. A budapesti közgazdasági egyetem pénzügy szakán diplomázott 1958-ban.

Munkahelyei:

1961-ben egyetemi doktori címet, 1967-ben okleveles könyvvizsgálói képesítést, 1989-ben adótanácsadói oklevelet szerzett.

1958-1990 között a Fejér Megyei Tanács Pénzügyi Osztályán dolgozott csoportvezetőként, osztályvezető helyettesként, osztályvezetőként.

1991-1996 között a Pénzügyminisztérium Oktató és Kiadó Vállalatánál 3 megyés kirendeltség igazgatója volt.

1996-2008 között a Kodolányi János Főiskolán a gazdálkodási szak alapításának kezdeményezője, az akkreditációs kérelem készítője, a Gazdálkodástan Tanszék első vezetője volt, majd tudományos tanácsadójaként dolgozott.

Publikációi:

Mintegy ötven tanulmány szerzője pénzügyi, számviteli, gazdálkodási témakörben.

Az MTA veszprémi akadémiai bizottság éves pályázatain három alkalommal díjazott tanulmányt készített.

Két főiskolai jegyzet megírása (Vállalkozások gazdálkodása, Vállalkozásfinanszírozás)

Közéleti tevékenysége:

A Közalkalmazottak Szakszervezete Fejér megyei Bizottságának elnöke 1980-1990.

A Fejér megyei Sakkszövetség elnöke 1976-1985.

A Lánczos-Szekfű Művészeti és Tudományos Alapítvány kuratóriumi tagság (alapítástól jelenleg is).

Kapott elismerések:

Állami és pénzügyminiszteri kitüntetések (nyolc alkalommal),

Székesfehérvárért, valamint Székesfehérvár Felsőoktatásáért Emlékérem.

Összességében ötven éven keresztül dolgozott a gazdasági életben, és ugyanennyi ideig hódolhatott legkedvesebb hobbijának, a szervezett keretekben történő oktatásnak.  

Országos és nemzetközi tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulóink

 

takacs tibor  Takács Tibor
1989 OSZTV könyvvitel
1. helyezett
Felkészítő tanár:
Gyalog Jánosné
kokany robert  Kókány Róbert
1989 OSZTV politikai gazdaságtan
4. helyezett
Felkészítő tanár:
Édes Ferencné
eigner nora  Eigner Nóra
1989 OSZTV gyorsírás
5. helyezett
Felkészítő tanár:
Paics Attiláné
ambrus andrea  Ambrus Andrea
1989 OSZTV gyorsírás 200
1. helyezett
1990 OSZTV gyorsírás 300
3. helyezett
Felkészítő tanár:
Paics Attiláné
pigler eva  Pigler Éva
1990 OSZTV statisztika
4. helyezett
Felkészítő tanár:
Tarjányi Lászlóné
erdelyvari beata  Erdélyvári Beáta
1990 OSZTV könyvvitel
7. helyezett
Felkészítő tanár:
Pongó Ferencné
kalhok maria  Kálhok Mária
1991 OSZTV könyvvitel
11. helyezett
Felkészítő tanár:
Pongó Ferencné
takacs andrea  Takács Andrea
1991 OSZTV statisztika
1. helyezett
Felkészítő tanár:
Tarjányi Lászlóné
csatari bernadett  Csatári Bernadett
1991 Arany Dániel matematikaverseny
4-10. hely
Felkészítő tanár:
Székely Ferencné
fazekas katalin  Fazekas Katalin
1992 OSZTV gyorsírás
10. helyezett
Felkészítő tanár:
Federics Lászlóné
almasi csilla  Almási Csilla
1993 OSZTV gyorsírás
10. helyezett
Felkészítő tanár:
Paics Attiláné
mercsek timea  Mercsek Tímea
1993 OSZTV gyorsírás
5. helyezett
Felkészítő tanár:
Szabó Csabáné
kovacs hajnalka  Kovács Hajnalka
1996 OSZTV gyorsírás
11. helyezett
Felkészítő tanár:
Szabó Csabáné
sarkozi hajnalka  Sárközi Hajnalka
1993 OSZTV közgazdaságtan
11. helyezett
Felkészítő tanár:
Édes Ferencné
nagy andrea  Nagy Andrea
1995 OSZTV gépírás
6. helyezett
Felkészítő tanár:
Perjésiné Gémesi Katalin
torok aniko  Török Anikó
1996 OSZTV statisztika
6. helyezett
Felkészítő tanár:
Papp Terézia
tyechlar anita  Tyechlár Anita
1996 OSZTV könyvvitel
9. helyezett
Felkészítő tanár:
Tarjányi Lászlóné
turzo eszter  Turzó Eszter
1997 OSZTV gyorsírás
6. helyezett
Felkészítő tanár:
Horváthné Üveges Judit
voros judit  Vödrös Judit
1998 OSZTV könyvvitel
4. helyezett
Felkészítő tanár:
Tarjányi Lászlóné
horvath zsolt  Horváth Zsolt
1998 Arany Dániel matematikaverseny
3. helyezett
Felkészítő tanár:
Székely Ferencné
vajda krisztina  Vajda Krisztina
1998 OSZTV gyorsírás
14. helyezett
Felkészítő tanár:
Federics Lászlóné
hajdu bernadett  Hajdú Bernadett
1998 OSZTV gyorsírás
11. helyezett
Implom J. helyesírási verseny
11. helyezett
Felkészítő tanárok:
Federics Lászlóné, Dr. Lovas Zoltánné
lehota  Lehota Zsuzsanna
1998 OSZTV gyorsírás
10. helyezett
Felkészítő tanár:
Federics Lászlóné
szobotka  Szobotka László
2000 OSZTV Közgazdaságtan
7. helyezett
Felkészítő tanár:
Édes Ferencné
vorosmarty eszter  Vörösmarty Eszter
2001 OSZTV gyorsírás
1. helyezett
2001 OSZTV gépírás
6. helyezett
Felkészítő tanárok:
Szabó Csabáné, Horváthné Üveges Judit
kispataki mate  Kispataki Máté
2002-2003. Országos verseny gépírásból, ifjúsági kategória
1. helyezett
Felkészítő tanár:
Szabó Csabáné
rebek nagy melinda  Rébék Nagy Melinda
2003. OSZTV Gazdasági informatikus I.
3. helyezett
Felkészítő tanárok:
Krausz Éva, Tarjányi Lászlóné, Urfi Péterné
vorosmarty eszter 2  Vörösmarty Eszter
2003. OSZTV Gazdasági informatikus I.
4. helyezett
Felkészítő tanárok:
Krausz Éva, Tarjányi Lászlóné, Urfi Péterné
nemeth orsolya  Németh Orsolya
2003. OSZTV Gazdasági informatikus I.
7. helyezett
Felkészítő tanárok:
Krausz Éva, Tarjányi Lászlóné, Urfi Péterné
cseza barbara  Cséza Barbara
2009. Teöreök Aladár Országos Gépíróverseny
2. helyezett
Felkészítő tanár:
Szabó Csabáné
boda gabor  Boda Gábor
2010. SZÉTV Közgazdasági alapismeretek
27. helyezett
Felkészítő tanár:
Szabó Irén
glocz emoke  Glócz Emőke
2015. Teöreök Aladár Országos Gépíróverseny
11. helyezett
Felkészítő tanárok:
Stadler Andrea, Tóthné Nagy Anikó
   Szakács Laura
2016. Teöreök Aladár Országos Gépíróverseny
4. helyezett
Felkészítő tanár:
Tóthné Nagy Anikó
kalauz krisztina  Kalauz Krisztina
2016. Teöreök Aladár Országos Gépíróverseny
8. helyezett
Felkészítő tanár:
Tóthné Nagy Anikó
kenyer krisztina  Kenyér Krisztina
2017. Országos Gépíróverseny
5. helyezett
2017. Nemzetközi Gépíróverseny, Csehország
10. helyezett
Felkészítő tanárok:
Szabó Csabáné, Stadler Andrea, Hudákné Lengyel Éva

Kedves pályaválasztás előtt álló Tanulók! Tisztelt Szülők!

A 2021/2022-es tanévben iskolánkban három alkalommal tartunk nyílt napot.

1. nyílt nap: 2021. október 21-én (csütörtökön)

  • 6. órában (12:25-13:10) és 7. órában (13:15-14:00) szakmai bemutató órák (informatika, távközlés, közgazdaság, ügyvitel) látogatására van lehetőség. A bemutató órákra a részvételi szándékot emailben (titkarsag@hunyadim.hu) kell jelezni. Kérjük, hogy a levélben azt is írják meg, hogy hányadik órában, milyen órán szeretnének részt venni! (Például: 6. órában távközlés, 7. órában ügyvitel.)
    Új információ: A 7. órában lehetőség van IT angol tanóra látogatására is!
  • 14:30-tól Tájékoztató előadás: iskolánk, és a nálunk tanulható szakmák bemutatása.

2. nyílt nap: 2021. november 30-án (kedden)

17:00-tól Tájékoztató előadás: iskolánk, és a nálunk tanulható szakmák bemutatása.

3. nyílt nap: 2022. január 11-én (kedden)

17:00-tól Tájékoztató előadás: iskolánk, és a nálunk tanulható szakmák bemutatása.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Hunyadiban!

Kréta logo

Aktuális tanév

<<  Október 2021  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

SZFSZC logo

ECDL logo

Skicc logoTájékoztatjuk, hogy weboldalunk sütiket (cookie) használ. Az oldal további használatával hozzájárul a cookie-k tárolásához és használatához.